You have no items in your shopping cart.
$6.90
Old price: $6.93

ໄມ້ບັນທັດສາມຫຼຽມ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
SKU: ไม้บรรทัดสามเหลี่ยม
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
hugban
hugban
Rating 0 %
Product in shop 78
Product In Shop
Product Details

Product details of Deli 6430 Set Square(Transparent) ໄມ້ບັນທັດສາມາຫຼ່ຽມ ໄມ້ບັນທັດພາດສະຕິກ ຊຸດເຄື່ອງຂຽນ

  • Deli 6430 Set Square(Transparent) ໄມ້ບັນທັດສາມຫຼ່ຽມ
  • ສຳລັບງານອອກແບບ
  • ແຕ່ລະດ້ານມີມາດຕາສ່ວນ (SCALE) ທີ່ໃຊ້ໃນການອອກແບບ
  • ບັນຈຸ 2 ຊີ້ນ/ແພັກ
  • ຈຳນວນ 1ຊຸດ