$12.87
Old price: $16.50

ສະຫມຸນໄພໄທ ລາງແດງ ລົດປວດເມື່ອຍ ປ້ອງກັນກະດູກເຊື່ອມ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
Availability: 20 in stock
siamherbs
siamherbs
Rating 0 %
Product in shop 3
Product In Shop
Product Details

 #ທໍລະມານປວດມາດົນ ປວດຂໍ້ ປວດເຂົ່າ ປວດຫລັງ ປວດແອວ #ລຸກກໍເຈັບ ນັ່ງກໍເຈັບ

 #ເຮັດວຽກບໍໄດ້ ປວດເລື້ອລັງ #ພຽງມື້ລະເມັດ ຈົບທຸກອາການປວດ ບໍຕ້ອງທົນປວດອີກຕໍໄປ #ບຳບັດດ້ວຍສະຫມຸນໄພ #ບໍມີສະເຕລອຍ #ບໍມີສານເຄມີ

  ***  ປວດຄໍປວດໄຫລ່ ລົງຫລັງ ປວດຫລັງລ້າລົງແອວປວດສະໂພກ ປວດເຂົ່າປວດແອວ ກະດູກທັບເສັ້ນ ຈັດການດ່ວນ 

#ທໍລະມານປວດມາດົນ ປວດຂໍ້ ປວດເຂົ່າ ປວດຫລັງ ປວດແອວ #ລຸກກໍເຈັບ ນັ່ງກໍເຈັບ #ເຮັດວຽກບໍໄດ້ ປວດເລື້ອລັງ #ພຽງມື້ລະເມັດ ຈົບທຸກອາການປວດ ບໍຕ້ອງທົນປວດອີກຕໍໄປ #ບຳບັດດ້ວຍສະຫມຸນໄພ #ບໍມີສະເຕລອຍ #ບໍມີສານເຄມີ

ປວດຄໍປວດໄຫລ່ ລົງຫລັງ ປວດຫລັງລ້າລົງແອວປວດສະໂພກ ປວດເຂົ່າປວດແອວ ກະດູກທັບເສັ້ນ ຈັດການດ່ວນ

ແກ້ບັນຫາໄດ້ຖືກຈຸດ ຢຸດທຸກອາການປວດ
ປວດລ້າວປວດເລິກ ປວດສະຫລັບຍາງບໍ

ແກ້ບັນຫາໄດ້ຖືກຈຸດ ຢຸດທຸກອາການປວດ
ປວດລ້າວປວດເລິກ ປວດສະຫລັບຍາງບໍໄດ້

#ອອບຟິດຊິນໂດຣມ ປວດໄຫລ່ ປວດເຂົ່າ ປວດສະລັກເພັດ ປວດຫລັງ ປວດແອວ

ກ້ອນເນື້ອອັກເສບຈາກການຍົກເຄື່ອງຫນັກ ຫລິ້ນກິລາ
ອອບຟິດຊິນໂດຣມ ປວດໄຫລ່ ປວດເຂົ່າ ປວດສະລັກເພັດ ປວດຫລັງ ປວດແອວ
ບຳລຸ່ງກ້າມເນື້ອ ເສັ້ນ
ສະຫມຸນໄພ 100 % ກວ່າ ສະຫມຸນໄພຫລາຍກວ່າ 100 ຊະນິດ

1ກະປຸກ30ເມັດ